Intresset för självframställning är stort i vår samtid. Jaget iscensätts i bekännelselitteratur, biografier och bloggar, på Facebook och på Twitter och medialiseras i allt större utsträckning. Jag är den jag är – Från bekännelser till bloggar samlar tolv artiklar som ur skilda perspektiv diskuterar centrala frågor för den litterära självframställningen, så som jaget som konstruktion, balansen mellan fakta och fiktion, minnet och tidens gång. Här presenteras aktuell forskning med utgångspunkt i en rad spännande författarskap och iscensättningar av jaget i olika medier under skilda epoker.

Medverkande skribenter: Anders Cullhed, Ingrid Elam, Ingemar Haag, Boel Hackman, Dan Landmark, Lisbeth Larsson, Christian Lenemark, Arne Melberg, Ulf Olsson, Cristine Sarrimo, Maria Wahlström och Boel Westin