Joakim Tillman, docent i musikvetenskap, är en av två redaktörer för den nya boken Contemporary film music: investigating cinema narratives and composition
Omslaget av Contemporary film music: investigating cinema narratives and composition, Palgrave Macmillan, 2017.

 

Syftet med boken är att förena praktiska och teoretiska perspektiv på filmmusik. Boken består därför dels av intervjuer med framstående filmmusiktonsättare som diskuterar sin verksamhet från tidigt 1980-tal fram till idag, dels av kompletterande kapitel där film- och filmmusikforskare fokuserar på viktiga drag i varje kompositörs tekniker, stilar och förhållningsätt till att skapa musik för rörliga bilder i samarbete med olika regissörer.

Medredaktören för boken är Lindsay Coleman, filmakademiker och oberoende dokumentärproducent.

Förutom redaktörskapet har Joakim Tillman författat artikeln Solo Instruments and Internal Focalization in Dario Marianelli’s Pride & Prejudice and Atonement i boken.