Omslaget till Listening for the Secret: The Grateful Dead and the Politics of Improvisation.
Omslaget till Listening for the Secret: The Grateful Dead and the Politics of Improvisation.

Det amerikanska rockbandet Grateful Dead har blivit legendariskt: dess rötter var sextiotalets alternativa kulturer, men på nittiotalet blev bandet en kommersiell succé och fyllde gigantiska arenor. Ulf Olsson har lyssnat på bandets musik sedan sextiotalets slut, och har nu skrivit en bok om musiken och bandet, om publiken, och om bandets politiska betydelse – trots att bandet självt alltid framhöll att man var apolitiska. Boken – Listening for the Secret: The Grateful Dead and the Politics of Improvisation - ges ut av University of California Press.

Kritisk värdering

Listening for the Secret är en kritisk värdering av Grateful Dead och av den kultur som växte fram ur gruppens musik, hållning, och framträdanden. Med rötter i folkliga musikaliska traditioner, i improvisation och avantgardism, tillhandahåller Grateful Dead ett unikt perspektiv på betydelsen av och innebörden av den alternativa kulturen. Med hjälp av kritiska och estetiska teorier hos Adorno, Benjamin, Foucault och andra placerar Olsson bandets musik i politiska sammanhang utifrån bandets förmåga att skapa en särskild social och kulturell miljö.

Ulf Olsson är professor i litteraturvetenskap vid Institutionen för kultur och estetik.
Ulf Olsson är professor i litteraturvetenskap vid Institutionen för kultur och estetik.

Genom att analysera såväl musiken som de former av subjektivitet och de praktiker som bandet genererade, undersöker Olsson den djupare betydelsen och inflytandet från dess improvisatoriska politik. Listening for the Secret handlar om hur fenomenet Grateful Dead och dess publik alls var möjliga, vilka dess samhälleliga och estetiska möjlighetsvillkor var, och vad resultatet blev.