Boken är ett resultat av den tvärvetenskapliga konferensen med samma namn, arrangerad 2017. Redaktörer är Pål Brunnström och Ragnhild Claesson, båda verksamma vid Malmö universitet.

Jacob Kimvall och Per-Olof Mattsson
Jacob Kimvall och Per-Olof Mattsson.

Jacob Kimvall, universitetslektor i konstvetenskap vid Institutionen för kultur och estetik, har tillsammans med Erik Hannerz skrivit artikeln “Keep Fighting Malmö. Graffitti and the negotiations of interest and control at Open walls”.

Per-Olof Mattsson, docent i litteraturvetenskap vid institutionen, bidrar med artikeln “Interaktionen mellan storstadsmodernism och arbetarlitteratur 1927–1932: exemplet Artur Lundkvist”.

Boken finns att läsa på Malmö universitets hemsida.