Dirk Gindt, Associate Professor in Theatre Studies
Dirk Gindt.

Hans kapitel, som heter “The Future That Dared Not Be Imagined”, undersöker hur tre samtida queera kanadensiska dramatiker har skrivit om åldrande och aids.

Mer information på förlaget Playwrights Canada Press hemsida