Svenskt territorium 1658. Bild av Riisipuuro. Public domain via Wikimedia Commons
Svenskt territorium 1658. Bild av Riisipuuro. Public domain via Wikimedia Commons

Kursen, som är på grundnivå, undersöker vilken roll litteraturen har spelat – och fortfarande spelar – i skapandet av våra föreställningar om nation, medborgarskap och nationell identitet.

Från Stiernhielm till Johannes Anyuru

Här får du lära dig om hur författare genom historien har framställt och konstruerat Sverige och svenskhet i litteraturen: Från Stiernhielms barocka allegori om Hercules under den svenska stormaktstiden på 1600-talet, Carl Michael Bellmans skira och burleska skildringar i Gustav den tredjes nya kultursverige, det tidiga 1800-talets romantiker och realister, som skapar själva föreställningen om Sverige som nation utifrån konstruktioner som ”vikingen”, folklore och nordisk mytologi, till Selma Lagerlöf, som ritar sverigekartans konturer med Nils Holgerssons underbara resa och Strindberg som dissekerar det svenska sinnelaget. Vi läser vidare om hur Sveriges och Nordens identitet skrivs och problematiseras under andra världskrigets hot; hur idén om ”folkhemmet” skapas med hjälp av arbetarlitteraturen, liksom hur ungdomen fostras till medborgare i pojk- och flickböcker under 1900-talet – för att landa i diskussionen om litteraturens roll för svensk och mångkulturell identitet idag.

Kursen är uppbyggd som en serie föreläsningar med inslag av seminariediskussioner.

Mer om kursen Nationell identitet och litterär kanon och länk till anmälan.

Läs gärna mer om hur det är att läsa litteraturvetenskap vid Stockholms universitet

Litteraturvetenskap vid Stockholms universitet.

Kontakt

Har du frågor om kursen eller litteraturvetenskap vid Stockholms universitet i stort, kontakta gärna vår studievägledare Emma Lennström, studievagledare@littvet.su.se