Omslaget till boken Perspectives on Ecocriticism
Omslaget till boken Perspectives on Ecocriticism, utgiven vid Cambridge Scholars Publishing, 2019. 

Ekokritik är ett relativt nytt och mycket expansivt forskningsområde inom humaniora där förhållandet mellan människa, natur och teknik står i centrum.

Boken samlar globala tvärvetenskapliga perspektiv på ekokritik i såväl Norden som i Europa och USA. Dessa spänner över hållbar utbildning, civilisationskritik, materialism, djurstudier och svart ekologi.

Författarna diskuterar olika sorters kulturella uttryck, som film och andra visuella medier, universitetskurser, och noveller och poesi.

Ingemar Haag har också skrivit en artikel i boken, “The End–of What? The Beginning–of What? Conceptions of the Apocalypse with a Few Remarks on Mary Shelley's The Last Man, Kurt Vonnegut's Galápagos and Margaret Atwood's Oryx and Crake”.

 

Övriga redaktörer är Karin Molander Danielsson, Marie Öhman, och Thorsten Päplow.

Sofia Roberg medverkar

Sofia Roberg, doktorand i litteraturvetenskap vid Institutionen för kultur och estetik, medverkar i boken med artikeln “The Overwhelming Indifference of Ingen:” On the Dark Ecopoetics of Aase Berg and Johannes Heldén.

Boken är resultat av forskarpresentationerna vid konferensen Ecocriticism in the Nordic Countries; Yesterday, Today, Tomorrow, som hölls 2017 vid Mälardalens högskola i Västerås.

Ingemar Haag
Ingemar Haag.

Litterära självframställningar och ekokritiska perspektiv

Ingemar Haag är universitetslektor och ämnesansvarig för litteraturvetenskapen vid Institutionen för kultur och estetik. Han disputerade vid Stockholms universitet 1999 med avhandlingen Det groteska: Kroppens språk och språkets kropp i svensk lyrisk modernism

Haags forskning har de senaste åren varit inriktad mot litterära självframställningar och ekokritiska perspektiv. En bok med den preliminära titeln ”The Worldly Self” planeras utkomma våren 2020. Den intresserar sig för självframställningar som rör sig ut mot världen snarare än in mot det egna jaget.

Han har sedan han började sin anställning på institutionen hösten 2017 undervisat på historiska och teoretiska kurser på såväl grundnivå som avancerad nivå och handleder doktorander.