Omslaget till Dirk Gindts bok Tennesse Williams in Sweden and France 1945-1965
Omslaget till Dirk Gindts bok Tennesse Williams in Sweden and France 1945-1965. (Bloomsbury Methuen Drama, 2019)

Boken med titeln Tennesse Williams in Sweden and France, 1945-1965. Cultural Translations, Sexual Anxieties and Racial Fantasies, är utgiven av förlaget Bloomsbury Methuen Drama, 2019.

Påverkade europeisk teater

Dirk Gindt beskriver en tid då den amerikanska teatern internationaliserades. Några av de största exporterna till Europa var Tennesse Williams verk. Genom att undersöka de svenska och franska premiärerna av några av hans mest nyskapande och kända pjäser presenterar Gindt omfattande insikter i Williams betydelse för och påverkan av europeisk teater och kultur.

Förde kulturdebatten framåt

Och inte bara hade Tennesse Williams inflytande på teaterscenen, Gindt visar också hur Williams med sina provocerande berättelser om ras och sexualitet skapade het debatt i vetenskaplig och populärkulturell media.

Dirk Gindt, docent i teatervetenskap.
Dirk Gindt.

Om författaren

Dirk Gindt disputerade i teatervetenskap vid Stockholms universitet 2007. Hans forskning inriktar sig på efterkrigstidens och nutida queer teater och performance från ett internationellt och interkulturellt perspektiv. Han är medredaktör för antologin Viral Dramaturgies: HIV and AIDS in Performance in the Twenty-First Century (Palgrave Macmillan 2018). Gindt är docent vid Institutionen för kultur och estetik där han undervisar i teatervetenskap på både grund- och avancerad nivå.