Centret planeras vid Institutionen för kultur och estetik, vid Stockholms universitet.
Centret planeras vid Institutionen för kultur och estetik, vid Stockholms universitet.

Kritisk kulturarvsforskning studerar hur gamla ting, platser och traditioner ges värde och används i dagens samhälle. Forskningsfältet omfattar ett brett spektrum av viktiga företeelser i samhället – från krig till kulturturism – och bygger på tvärvetenskapliga möten mellan historiska och samtidsinriktade ämnen.

–I en föränderlig värld blir kulturarvet mer synligt och tilldrar sig politisk uppmärksamhet. Det är då särskilt angeläget att vid Stockholms universitet skapa förutsättningar för oberoende kulturarvsforskning, säger Anna Källén, docent i arkeologi och forskare i kritiska kulturarvsstudier, som är ansvarig för planeringsarbetet.   

Samlingsplats för forskare från olika ämnen

Centret blir en samlingsplats för forskare från olika ämnen och fakulteter, med intresse för kritiska kulturarvsstudier. Målsättningen är att skapa en tvärvetenskaplig spetsforskningsmiljö med internationella gästforskare, seniora forskare och doktorander. Centret ska också fungera som en oberoende kunskapsresurs för Stockholms många kulturarvsmyndigheter och offentliga kulturarvsinstitutioner.

Centret förläggs i anslutning till huvudområdet Kulturarvsstudier vid Institutionen för kultur och estetik, och blir en förlängning av det interdisciplinära forskarnätverket "Critical Heritage Studies Network".

Affischen för kulturarvskonferensen som hölls vid Stockholms universitet i september 2016.
Affischen för kulturarvskonferensen som hölls vid Stockholms universitet i september 2016.

Konferensen "Reframing Heritage as Movement"

Som ett startskott för arbetet anordnades konferensen "Reframing Heritage as Movement" på Stockholms universitet den 26–28 september 2016. Konferensen finansierades av Riksbankens jubileumsfond, och den första dagens öppna föreläsningar samlade forskare, studenter och tjänstemän från 14 olika universitet, 15 olika universitetsämnen, och 15 olika kulturarvsinstitutioner. Abstracts och annan information om konferensen finns här.

Referensgrupper

Arbetet stöds av två referensgrupper: en intern med forskare från Humanistiska, Samhällsvetenskapliga, och Juridiska Fakulteterna vid Stockholms universitet, och en extern internationell referensgrupp med ledande kulturarvsforskare från olika akademiska discipliner.

Fredrik Krohn Andersson, FD i konstvetenskap, Institutionen för kultur och estetik
Mattias Frihammar, FD i etnologi, Institutionen för etnologi religionshistoria och genusvetenskap (ERG)
Adam Hjorthén, FD i historia, Historiska institutionen
Catharina Nolin, Docent i konstvetenskap, ämnesansvarig för Kulturarvsstudier, Institutionen för kultur och estetik
Marie Sandström, Professor i rättshistoria, Juridiska institutionen
Siri Schwabe, Doktorand i socialantropologi, Socialantropologiska institutionen
Anna Storm, Docent i kulturgeografi, Kulturgeografiska institutionen

Jiat-Hwee Chang, National University of Singapore
Valdimar Tr. Hafstein, University of Iceland
Siân Jones, Stirling University
Ali Mozaffari, Deakin University
Helaine Silverman, University of Illinois
Tim Winter, Deakin University och Association for Critical Heritage Studies (extern länk)

Anna Källén.
Anna Källén.

Kontakt

Ansvarig för planeringsarbetet är Anna Källén, docent i arkeologi och forskare i kritiska kulturarvsstudier.

Planeringsarbetet pågår under hösten 2016. För mer information, kontakta Anna Källén: anna.kallen@su.se.