Dirk Gindt, docent i teatervetenskap
Dirk Gindt, docent och universitetslektor i teatervetenskap.

Som tidigare har berättats har forskningsprojektet ”Cirkumpolära performancekulturer: Transnationella och interkulturella perspektiv på urfolkens samtida scenkonst i Sverige, Kanada och Grönland” beviljats medel av Vetenskapsrådet om 5 044 650 kronor. Det genomförs av Dirk Gindt, docent och universitetslektor i teatervetenskap vid Institutionen för kultur och estetik, Stockholms universitet.

Komplexa utmaningar

Tre ensembler i Sverige, Grönland och Kanada fungerar som fallstudier som illustrerar de komplexa utmaningar som samiska och inuitiska scenkonstnärer möter. Utmaningarna är exempelvis avkolonisering, försoning, bevarande av kultur och traditioner, bevarande av språk och legender, motstånd mot den koloniala blicken, vikten av positiva självrepresentationer, samt försök att med konstnärliga medel bearbeta trauman och skambeläggning efter en lång och mörk historia av rasbiologiska experiment, tvångssteriliseringar, tvångsförflyttningar och koloniala utställningar.

Två övergripande syften

Projektet har två övergripande syften. För det första ska Dirk Gindt att studera utvalda pjäser och uppsättningar.

−Jag analyserar deras konstnärliga former och politiska innehåll samt deras kritiska mottagning för att visa hur scenkonstnärer i det cirkumpolära området hanterar det postkoloniala arvet. Hur de tar itu med samtida politiska utmaningar och bemöter ekonomiska och administrativa hinder. I analysen kommer jag att koncentrera mig på hur liknande dramatiska karaktärer, politiska teman och konstnärliga motiv återkommer, säger Dirk Gindt.

Cirkumpolära performanceprocesser

Dessa frågor analyseras utifrån ett transnationellt perspektiv.

−Det betyder att jag inte ser dessa performancekulturer som nationellt isolerade, utan som varande i ständig dialog med varandra – en dialog som sträcker sig över hela det cirkumpolära området, säger Gindt. 

För att komma åt och skala fram komplexiteten i dessa transnationella kulturella utbyten, nätverk och relationer, är projektets andra syfte att mynta och applicera begreppet ”cirkumpolära performanceprocesser”.  Begreppet kommer att fungera som ett analytiskt verktyg som ska hjälpa till att förankra de arktiska urfolkens performancekulturer i ett transnationellt sammanhang på så vis att begreppet både respekterar den lokala kulturen och historien och visar på likheter och gemenskaper som sträcker sig över nationsgränserna.

Om Dirk Gindt

Dirk Gindt disputerade vid Stockholms universitet 2007 med avhandlingen Playing Activists and Dancing Anarchists: Men and Masculinities in Cultural Performances in Contemporary Sweden. Han forskar på queer teater och performance, samtida och från efterkrigstiden, ur ett internationellt och interkulturellt perspektiv. Han gav ut sin senaste bok tidigare i år, Tennesse Williams in Sweden and France, 1945-1965. Cultural Translations, Sexual Anxieties and Racial Fantasies.

Dirk Gindt är forskningsansvarig för teatervetenskap vid Institutionen för kultur och estetik. Han undervisar och handleder studenter på både grund- och avancerad nivå.

Mer om Dirk Gindts forskning.