Meike Wagner, programansvarig.
Meike Wagner, programansvarig.

-I takt med att scenkonsten internationaliseras mer och mer förändras yrkesområden kopplade till den. Det krävs interkulturell kunskap och förmåga att arbeta projektrelaterat, samt att klara curatoriska utmaningar. Vårt masterprogram svarar på den efterfrågan, säger Meike Wagner, professor i teatervetenskap och ansvarig för programmet. 

Projektarbete, i både forskning och praktik - och självständigt och i gruppform, står i centrum av undervisningen. Det lär studenten att arbeta i grupp, tänka självständigt och att organisera sig och vara kreativ.

Praktik vid kulturinstitution

Utbildningen är tvåårig och inkluderar obligatoriska och valbara kurser. Masteruppsatsen tar en termin. Praktik vid en kulturinstitution ingår också i programmet. Programmet förbereder för arbete inom scenkonsten nationellt och internationellt, samt ger curatoriska färdigheter. Masterexamen ger behörighet till utbildning på forskarnivå.
Undervisningsspråket är engelska.

Roy Rainford / Robert Harding World Imagery / Universal Images Group Rights Managed Foto: Roy Rainford / Robert Harding World Imagery / Universal Images Group Rights Managed

Utbyte med universitet i Amsterdam

Under år två ges möjlighet till en utbytestermin inom masterprogrammet "International Dramaturgy" vid universitetet i Amsterdam. 

Behörighet

Filosofie kandidatexamen i teatervetenskap, eller motsvarande, inklusive ett examensarbete om lägst 15 högskolepoäng, samt kunskaper motsvarande engelska 6.

Ansök på antagning.se

Den 15 mars öppnar webbanmälan via antagning.se för utbildningen med start höstterminen 2017. Välkommen med din ansökan senast den 18 april.

Till programsidan för information om programmet, länk till anmälan och kontaktuppgifter.