Rikard Hoogland, docent i teatervetenskap vid Institutionen för kultur och estetik, är redaktör för boken. Från institutionen medverkar även teatervetarna Lena Hammergren, Karin Helander, Hélène Ohlsson, och Willmar Sauter med texter. 

Boken finns tillgänglig att läsa online på Göteborgs universitets hemsida.

Den finns också att beställa i tryckt form av nils.olsson@gu.se.

Omslaget till I avantgardets skugga
Omslaget till I avantgardets skugga. Brytpunkter och kontinuitet i svensk teater kring 1900.

Om antologin

Vad har teaterhistorien sorterat bort i berättelsen om den svenska teatern kring sekelskiftet 1900? Historieskrivningen domineras av dem som i efterhand har uppfattats som ny ­skapare, av begrepp som ”det moderna genombrottet” och ”avantgarde”. Men för att förstå hur teatern fungerade och vad som attraherade den breda publiken krävs nya perspektiv. Det gäller såväl frågan om vad teaterhistoria kan vara som hur man ska arbeta med teaterhistoriska arkiv och samlingar.

I Avantgardets skugga får nio forskare sätta nytt ljus på svensk teater kring förra sekelskiftet. En central fråga är när och varför centrala gestalter och händelser inom svensk teater skrivs ut ur dess historia. Här studeras enskilda aktörer, divor och särlingar, liksom tidigare förbisedda genrer som barnteater och operett, och vi får följa karriärvägar genom växlande genrer. Vad hände med den radikala genusproblematiken i Ann-­Charlotte Lefflers Sanna kvinnor när pjäsen efter stor framgång i Sverige sattes upp runt om i Norden? Varför kritiken nästan alltid betraktat operetten som en förlegad form? Vilken var relationen mellan produktionsvillkor och sedlighetsdebatt? I Avantgardets skugga erbjuder också en översiktlig genomgång av svensk teaterhistorieskrivning, med tonvikt på perioden kring sekelskiftet 1900.

Del av forskningsprojekt

Boken är ett resultat av forskningsprojektet Brytningspunkter och kontinuitet: Scenkonsternas förändrade roller i samhället 1880-1925