Foto: Eva Dalin
Foto: Eva Dalin

Mot en historisk bakgrund avseende musikens funktion och mening ges kunskap och färdighet i moderna tolkningsteorier av semiotisk, hermeneutisk och kritisk karaktär, liksom frågor om multi- och intermedialitet.

Utbildningen tar avstamp i musikhistoria för att se musikens funktion och betydelse från antiken till romantiken och motsvarande tolkningsmodeller.

Praktikmoment ingår

Programmet avser heltidsstudier som sträcker sig över fyra terminer, där den examinerande masteruppsatsen utgör 45 poäng, en och en halv termins arbete. Under termin tre ingår ett praktikmoment.

Det går till viss del att anpassa studierna, du gör upp en plan för din individuella studiegång tillsammans med programansvarig.

Ansök via antagning.se

Den 15 mars öppnar webbanmälan via antagning.se för utbildningen med start höstterminen 2017. Välkommen med din ansökan senast den 18 april.

Till programsidan för information om programmet, länk till anmälan och kontaktuppgifter.