Rebecca Brinch.
Rebecca Brinch. Foto: Niklas Björling/Stockholms universitet

Om avsnittet

Barn har i barnkonventionen, rätt till kultur och konst samt, rätt till åsiktsfrihet och rätten att bli hörda i alla frågor som berör dem. Hur tillvaratas rättigheterna inom barnkulturen och scenkonsten? Samtalet är det första i en serie med titeln Aldrig våld. Det är del av ett forskningsprojekt med samma titel, läs gärna mer om det här.

Förutom Rebecca Brinch medverkar Margareta Aspán, fil.dr. i pedagogik, som har arbetat med barns delaktighet i scenkonstprojekt och Julian Vigil, pedagog vid Unga Klara.

Lyssna på avsnittet på dramaqueen.nu

Scenpodden leds av Rebecca Örtman, regissör och konstnärlig ledare för RATS Teater, och Karin Helander, professor i teatervetenskap vid Institutionen för kultur och estetik.

Om Rebecca Brinch

Rebecca Brinch är lektor och forskare i teatervetenskap vid Institutionen för kultur och estetik. Hon  disputerade 2018 med avhandlingen Att växa sidledes. Tematik, barnsyn och konstnärlig gestaltning i Suzanne Ostens scenkonst för unga. Nu arbetar Rebecca Brinch i forskningsprojektet Att gestalta migration. Retorik, representation och reception i svensk barnteater.

Hon undervisar höstterminen 2020 vid kurserna Teatervetenskap I och Barnteater: pedagogik, förströelse, konst.

Rebecca Brinchs forskning

Mer läsning

12/11, 2018: Barnets inre i fokus i Suzanne Ostens scenkonst för unga