Rikard Hoogland, docent i teatervetenskap
Rikard Hoogland, docent i teatervetenskap vid Stockholms universitet.

Pjäsen The last fish spelas i höst på Östgötateatern. Robotar är en stark trend inom scenkonsten. Men fenomenet har en lång historia. Redan på 1920-talet visades pjäsen R.U.R (Rosumovi Univerzální Roboti) av tjeckiske dramatikern Karel Čapek - och så myntades ordet robot. Om det och den samtida uppsvingen berättar Rikard Hoogland i programmet. 

Se inslaget på SVT:s hemsida (extern länk)

Här finns en textartikel om inslaget på SVT:s webbplats.

Om Rikard Hoogland

Rikard Hoogland är docent och lärare i teatervetenskap, och biträdande prefekt vid Institutionen för kultur och estetik.

Han disputerade 2005 på avhandlingen Spelet om teaterpolitiken – Det svenska regionteatersystemet från statligt initiativ till lokal realitet.

Rikard Hoogland har dels fortsatt att utveckla sin forskning om kulturpolitik som har anknytning till hans avhandling. Han har även två nya forskningsområden, dels samtida europeisk teater och dels svensk teaterhistoria mellan 1880-1925.