Göran Rossholm är professor emeritus i litteraturvetenskap vid Institutionen för kultur och estetik.