Sabrina Norlander Eriksson
Sabrina Norlander Eriksson

Hon ska avsluta ett bokprojekt om kvinnlig klosterkultur i Rom under 1700-talet vid Roms universitet La Sapienza.

Sabrina Norlander Eliasson forskar på tidigmodern konst, historiska samlingar och socioekonomisk konsthistoria med särskild fokus på 1700-talets Rom. 

Norlander Eliasson ansvarar för och undervisar vid det internationella masterprogrammet i konstvetenskap: teknisk konstvetenskap och konstmuseet vid Institutionen för kultur och estetik. Hon handleder också studenter i uppsatsskrivning upp till forskarutbildningnivå.