Sabrina Nolander Eliasson och Merit Laine
Sabrina Norlander Eliasson och Merit Laine. Foto: Anekdot

Tillsammans med den andra gästen Merit Laine, docent i konstvetenskap vid Uppsala universitet, samtalar hon med programledaren Magnus Bremmer. 

Rokokon exploderade som stilriktning i början av 1700-talet. Det märktes i måleri, hantverk och mode. Inträngt mellan svåra krigsår och rationell upplysningstid fick lättsamheten, festligheten och nakenheten plötsligt fritt spelrum i den borgerliga kulturen. 

Hur känner du igen en rokokomålning eller rokokointeriör? Varför fick den här stilen sådant genomslag just då? Och vad kan rokokons porträttkonst egentligen lära oss om stereotyper kring kvinnligt och manligt idag?

Om det hör du i avsnittet - lyssna på Bildningspoddens hemsida här.

Om Sabrina Norlander Eliasson

Sabrina Norlander Eliasson forskar på tidigmodern konst, historiska samlingar och socioekonomisk konsthistoria med särskild fokus på 1700-talets Rom. 

Norlander Eliasson ansvarar för och undervisar vid det internationella masterprogrammet i konstvetenskap: teknisk konstvetenskap och konstmuseet vid Institutionen för kultur och estetik. Hon handleder också studenter i uppsatsskrivning upp till forskarutbildningnivå.

Om Bildningspodden

Bildningspodden bjuder varannan vecka på ett timslångt samtal om en historisk person, epok, idéströmning eller ett konstnärligt verk. Några av landets mest kunniga personer ger dig alltifrån den livsnödvändiga baskunskapen till den fördjupande överkursen. 

Podcasten är en del av det digitala magasinet Anekdot som är ett samarbete mellan Humanistiska fakulteten vid Stockholms universitet och Kungliga Vitterhetsakademien med syfte att sprida humanistisk, akademisk kunskap till en bred allmänhet.