I en mikroföreläsning berättar Sabrina Norlander Eliasson om konstgenren. Vad är egentligen ett stilleben? Var kommer ordet ifrån? Varför innehåller stilleben så ofta dödskallar? Och vem är konsthistoriens främsta stillebenmålare?

Regissör: Lisa Munthe
Illustratör & bildredaktör: Anna-Maria Hällgren
Redaktör: Magnus Bremmer

Om Anekdot

Bildningsmagasinet Anekdot är ett samarbete mellan Humanistiska fakulteten vid Stockholms universitet och Kungliga Vitterhetsakademien med syfte att sprida humanistisk, akademisk kunskap till en bred allmänhet. Anekdots hemsida.

Om Sabrina Norlander Eliasson

Sabrina Norlander Eliasson forskar på tidigmodern konst, historiska samlingar och socioekonomisk konsthistoria med särskild fokus på 1700-talets Rom. 

Hon ansvarar för och undervisar vid det internationella masterprogrammet i konstvetenskap: teknisk konstvetenskap och konstmuseet vid Institutionen för kultur och estetik. Sabrina Norlander Eliasson handleder också studenter i uppsatsskrivning upp till forskarutbildningnivå. 

Mer om Sabrina Norlander Eliassons forskning.