Stiftelsen ger stipendier till kvinnor som forskar vid Stockholms universitets humanistiska respektive samhällsvetenskapliga fakultet. 2019 får sex forskare  två-åriga forskningsstipendier. 

Samtliga stipendiater och med information på Anna Ahlström och Ellen Terserus stiftelses hemsida.

Sara Callahan
Sara Callahan.

Sara Callahan får medel för projektet Contemporary Muybridge: Technological, Aesthetic and Curatorial Perspectives.

Hon disputerade i konstvetenskap vid institutionen våren 2018 på avhandlingen The Archive Art Phenomenon: History and Critique at the Turn of the Twenty-First Century

Sara Callahans forskning.

Kelly Hübben.
Kelly Hübben.

Kelly Hübben får medel för projektet ’Soedah’ means ’never mind’. Cross-generational memory and trauma, nostalgia and repatriation in colonial and postcolonial Dutch-Indonesian children´s literature.

Hübben disputerade i litteraturvetenskap vid institutionen på avhandlingen A Genre of Animal Hanky Panky?: Animal representations, anthropomorphism and interspecies relations in The Little Golden Books hösten 2017.

Kelly Hübbens forskning.