Det är en antologi som fokuserar på gränssnittet mellan feministiska teorier och curatoriella praktiker från 1970-talet till nutid.

Analyser av feministiska interventioner

I ett antal fallstudier från Australien, Israel, Europa och Nordamerika presenteras kritiska perspektiv på och analyser av feministiska interventioner i olika utställningskontexter. Boken erbjuder såväl historiska perspektiv på utställningspraktiker och curatoriella modeller, som aktuella analyser av feministiska strategier i den nutida globala konstvärldens sammanhang.

Curating Differently är ett bidrag till den internationella forskningen om institutionaliseringen av feminism i konstvärlden och dess relativa framgång, eller misslyckande.

Bland författarna finns Malin Hedlin Hayden, universitetslektor vid Institutionen för kultur och estetik.

Jessica Sjöholm Skrubbe
Jessica Sjöholm Skrubbe

Redaktör: Jessica Sjöholm Skrubbe

Texter av: Eva Zetterman, Doris Guth, Osnat Zukerman Rechter, Margareta Gynning, Alexandra Schwartz, Jessica Sjöholm Skrubbe, Malin Hedlin Hayden och Sibyl Fisher.

Läs mer om boken hos förlaget Cambridge Scholars.