Under hösten kommer Stockholms universitet att stegvis öppna upp verksamheten på campus och därmed kommer fler medarbetare och studenter att vistas i campusmiljön vilket ökar riskerna för smittspridning. Enligt smittskyddslagen måste invånare medverka i smittspårning vid samhällsfarliga sjukdomar, dit covid-19 räknas. Om det skulle uppstå smittspridning där fler är smittade än ett fåtal inom några dagar, så kan universitetet komma att ta kontakt med Smittskydd Stockholm och smittskyddsläkare för rådgivning.

Mer information