Staffan Bergwik
Staffan Bergwik. Foto: Sören Andersson / Stockholms universitet

Staffan Bergwik disputerade vid Uppsala universitet 2005 med avhandlingen Framtidsskaparna: Vetenskapens ungdomskultur vid svenska läroverk 1930-1970. Han började arbeta vid Stockholms universitet 2014.

Naturvetenskap, media, sinneshistoria, genus

Staffan Bergwik forskar på naturvetenskapernas kulturhistoria under 1800- och 1900-talen. Bland hans forskningsintressen finns frågor om vetenskap och media, sinnes- och känslohistoria samt genus och naturvetenskap.

Bergwiks senaste bok Kunskapens osynliga scener: Vetenskapshistorier 1900-1950 kom 2016.

Forskningsansvarig

Hans nuvarande forskningsprojekt, finansierat av Riksbankens jubileumsfond, behandlar globala visioners genealogi utifrån Sven Hedins expeditioner till Asien. 

Staffan Bergwik är ansvarig för forskning i idéhistoria vid Institutionen för kultur och estetik. Han undervisar studenter i idéhistoria på alla nivåer.

Mer om Staffan Bergwiks forskning.