Behöriga sökande är bland annat studerande vid tekniska högskolor (eller motsvarande) som fullgjort den teoretiska delen av studierna, doktorander, forskare, organisationer och praktiskt verksamma.

Sista ansökningsdag är den 7 juni 2017.

Ansökningshandlingar och övrig information finns under rubriken Om oss hos Statens fastighetsverk