Hübben är en av tre mottagare av 2017 års stipendier. Övriga är forskaren Martin Hellström, Linnéuniversitetet i Växjö, och författaren Katarina Kieri. Stipendierna tilldelas utan inbördes rangordning och är på 85 000 kronor var.

Om stipendiefonden

Författaren Marta Sandwall-Bergström (1913–2000) inrättade 1998 en stipendiefond i form av en stiftelse, förvaltad av Sveriges Författarförbund. Stiftelsens syfte är att främja ”i Sverige bosatta yrkesverksamma författare och forskare”. Vartannat år från och med 1999 delas ett Kulla-Gullapris ut till en författare. Vartannat år, med början år 2000, utdelas ett eller flera stipendier till förtjänta forskare och författare på barn- och ungdomslitteraturområdet.

Utdelning 10 maj - öppet för alla

Stipendierna delas ut kl. 18 den 10 maj, på Svenska barnboksinstitutet. Då kommer mottagarna att presentera sin forskning respektive författarskap. Evenemanget är öppet för alla.

Mer om stipendierna och evenemanget den 10 maj finns på Svenska barnboksinstitutets hemsida.