Kulturnytt i Sveriges radio P1 intervjuar Baek Heena och juryledamoten Elina Druker:
Till inslaget på Sveriges radios hemsida.

Dagens Nyheter intervjuar Baek Heena och juryns ordförande Boel Westin och här finns också en videointervju med Elina Druker, gjord av TT:
Till reportagen på Dagens Nyheters hemsida.

Kulturnyheterna i Sveriges television har ett inslag om tillkännagivandet, en telefonintervju med Baek Heena, och en intervju med Elina Druker:
Se inslaget på SVT:s hemsida.

Boel Westin och Elina Druker
Boel Westin och Elina Druker. Foto: Stefan Tell / alma.se

Om Boel Westin

Boel Westin är professor emeritus i litteraturvetenskap vid Institutionen för kultur och estetik. Hon innehade 1998-2018 Sveriges enda professur i barn- och ungdomslitteratur, vid Stockholms universitet. Hon har forskat på litterära och konstnärliga gränsöverskridningar och har skrivit om Lewis Carroll, bilderböcker, flickböcker samt utforskat sagans betydelse inom litteraturen i monografin Strindberg, sagan och skriften (1998). Hon har även skrivit flera böcker om Tove Jansson. Mer om Boel Westins forskning

Om Elina Druker

Elina Druker är professor i litteraturvetenskap vid Institutionen för kultur och estetik, särskilt barn- och ungdomslitteratur. Hon har främst ägnat sig åt forskning inom barnlitteratur, modernism och avantgarde med tonvikt på relationer mellan olika medier. Mer om Elina Drukers forskning.