Stipendiet avser en historiskt inriktad studie av medier, såväl tryckta medier som etermedier och kan ägnas journalistik och/eller redaktionella, tekniska och ekonomiska förhållanden. Uppsatsen ska ha medier som studieobjekt och kan vara skriven inom olika högskole- och universitetsämnen.

Ansökan med personuppgifter (glöm inte postadress och telefon), intyg undertecknat av handledaren att uppsatsen är godkänd, samt uppsats ska vara föreningen tillhanda senast fredag den 1 mars 2019.

Sök så här

Ansökan sänds till föreningen c/o Elin Gardeström med e-postadress: elin.gardestrom@sh.se. Uppsatserna kommer att bedömas av en arbetsgrupp i föreningens styrelse. Beslut meddelas inför föreningens årsmöte i maj 2019.

Eventuella frågor besvaras av Elin Gardeström, elin.gardestrom@sh.se.

Mer information på Svensk Presshistorisk Förenings hemsida.