Om evenemanget

Konst kan hjälpa oss att hålla minnet av Förintelsen vid liv och att förstå och bearbeta kollektiva trauman, som efter Tsunamin eller terrordådet på Utöya. Men monument och minnesplatser kan också skapa ett avstånd till erfarenheter och vittnesmål och användas för politiska syften. 

Tanja Schult har forskat på minneskultur med utgångspunkt i Förintelsen. Tillsammans med konstkritikern Mårten Arndtzén från Sveriges radio pratar hon om hur vi gör för att hålla minnet av det mycket smärtsamma levande. Författaren och kulturjournalisten Anders Rydell leder samtalet.

Samtalet går att ta del av i efterhand här:

Forum för levande historias hemsida eller deras Facebooksida facebook.com/levandehistoria.

Tanja Schult
Tanja Schult. Foto: Sören Andersson / Stockholms universitet

Om Tanja Schult

Tanja Schult är docent och universitetslektor vid Institutionen för kultur och estetik. Hon forskar framför allt på minneskultur, hur bildproduktion är en del av historiska processer, speciellt vad gäller 1900-talets 'katastrofala' århundrade. Schults forskning är tvärvetenskaplig och hon lånar från andra discipliner, främst cultural studies, historia, sociologi och psykologi. Förutom minneskulturen intresserar sig Schult för visuell och materiell kultur, offentlig och politisk konst. Tanja Schult undervisar i konstvetenskap på grund- och avancerad nivå vid Institutionen för kultur och estetik.

Mer om Tanja Schults forskning.

28/1: Tanja Schult om minnet av Förintelsen i ny artikel
30/3, 2017: Tanja Schult i Sveriges radio om hur hakkorset har påverkat kulturen