Tanja Schult
Tanja Schult. Foto: Sören Andersson / Stockholms universitet

Om Tanja Schult

Tanja Schult är docent och universitetslektor vid Institutionen för kultur och estetik. Hon forskar framför allt på minneskultur, hur bildproduktion är en del av historiska processer, speciellt vad gäller 1900-talets 'katastrofala' århundrade. Schults forskning är tvärvetenskaplig och hon lånar från andra discipliner, främst cultural studies, historia, sociologi och psykologi. Förutom minneskulturen intresserar sig Schult för visuell och materiell kultur, offentlig och politisk konst. Tanja Schult undervisar i konstvetenskap på grund- och avancerad nivå vid Institutionen för kultur och estetik.

Mer om Tanja Schults forskning.

29/6: Tanja Schult intervjuad av TT om monument och statyer
15/6: Tanja Schult om statyer i offentligheten i P1
21/4: Tanja Schult i samtalskväll vid Forum för levande historia