Teatervetenskapen vid Stockholms universitet representeras av Dirk Gindt, docent, Johanna Karlsson, studievägledare, Daria Kubiak, doktorand, Tiina Rosenberg, professor, och Kim Skjoldager-Nielsen, doktorand.

Konferensen arrangeras den 8–11 juni av den internationella organisationen Performance Studies International. 

Mer om konferensen på dess hemsida.