Karin Helander, Tiina Rosenberg och Rebecca Örtman.
Scenpodden leds av Karin Helander, till vänster, och Rebecca Örtman, till höger. I mitten, avsnittets gäst Tiina Rosenberg. Foto: Scenpodden

Kan scenkonstaktivism vara populär och folklig? Eller nischad och exkluderande? Eller avantgardistisk? Hur har den aktivistiska teatern vuxit fram? Hur förhåller den sig till begrepp som genus, feminism och queer? Och vad kan teori och praktik lära av varandra? Dessa är frågor som diskuteras i programmet som går att lyssna på här: poddcasten i Soundcloud.

Scenpodden leds av Rebecca Örtman, regissör och konstnärlig ledare för RATS Teater, och Karin Helander, professor i teatervetenskap vid Institutionen för kultur och estetik.