Tiina Rosenberg. Photo: Eva Dalin
Tiina Rosenberg. Foto: Eva Dalin

Sveriges television har rapporterat om att många genusforskare utsätts för grova hot på grund av sitt forskningsområde. Tiina Rosenberg kopplar i artikeln samman hoten med hatet och hotet mot den demokratiska offentlighetens grunder.  

Läs texten på Dagens nyheters hemsida.

Om Tiina Rosenberg

Tiina Rosenberg är professor i teatervetenskap. Hennes forskningsområden omfattar feministisk teater och teori, performance studies, genusvetenskap, queerstudier och kritisk teori. Tiina Rosenbergs senaste bok heter HBTQ spelar roll – mellan garderob och kanon och gavs ut 2018.

Tiina Rosenberg undervisar i teatervetenskap på grund- och avancerad nivå, och är forskningsansvarig vid Institutionen för kultur och estetik. Mer om Tiina Rosenbergs forskning.