Inga Elmqvist Söderlund.
Inga Elmqvist Söderlund.

Efter studier i Lund till civilekonom kom hon till Stockholms universitet och tog där en examen i konstvetenskap. Samtidigt med sitt arbete som chefsintendent vid Observatoriemuseet i Stockholm upptog hon också doktorandstudier och disputerade 2010 i konstvetenskap på avhandlingen Taking Possession of Astronomy. I den sammanstrålar många av hennes huvudintressen: vetenskapshistoria, konstnärlig utformning och ekonomiska frågor. Avhandlingen utsågs till årets bästa inom den humanistiska fakulteten samma år. Sedan följde längre forskningsvistelser utomlands, bland annat i Oxford.

Snart efter hemkomsten från England erhöll hon 2014 en akademiforskartjänst från Kungliga Vitterhetsakademien. Projektet förlades till Stockholms universitet och handlade om relationen mellan konst och vetenskap på 1500- och 1600-talet. Fokus låg på de vetenskapliga instrumenten, både på deras praktiska och estetiska utformning. Vid insjuknandet hade hon just etablerat kontakt med akademiska institutioner i Istanbul och Chicago för vetenskapligt utbyte kring sådana frågor.

Inga Elmqvist Söderlund var på många sätt en renässansmänniska, i den meningen att hon spände över så många kunskapsområden: konst, ekonomi och naturvetenskap. I det avseendet liknade hon den tid hon ägnade det mesta av sina studier, där man inte gjorde så stor skillnad mellan olika former av mänsklig uppfinningsrikedom och kreativitet. Även de svåraste och mest komplexa arbetsuppgifter genomförde hon med elegans och till synes utan större ansträngning.

Inga Elmqvist Söderlund har lämnat ett stort tomrum efter sig, både i det internationella forskarsamfundet och bland oss kollegor vid Institutionen för kultur och estetik.