Jan Holmgaard.
Jan Holmgaard.

Jan Holmgaard

Jan Holmgaard är lektor i litteraturvetenskap och forskar framförallt på hermeneutik och poststrukturalism, estetik och estetisk teori. I det nya forskningsprojektet Radical Mimesis: Writing the Other omtolkar han Platons mimesisbegrepp, bland annat med hjälp av Luce Irigarays teorier, och undersöker hur denna omtolkning kan omsättas i en läsning av Charlotte Perkins Gilmans berättelse The Yellow Wallpaper.

Per-Olof Mattsson.
Per-Olof Mattsson.

Per-Olof Mattsson 

Per-Olof Mattsson är lektor i litteraturvetenskap. Han intresserar sig för litteratursociologi och är en ledande forskarprofil inom området arbetarlitteratur. Han har forskat på Rudolf Värnlund och skrivit bibliografier om Hjalmar Bergman och Eyvind Johnson. Han är en av författarna till Nordens litteratur som gavs ut 2017.

Tanja Schult

Tanja Schult är konstvetare och skandinavist och forskar tvärvetenskapligt och lånar från andra discipliner, främst cultural studies, historia, sociologi och psykologi. Hon ägnar sig åt att tolka och förstå bildproduktion som en del av historiska processer, speciellt vad gäller 1900-talets 'katastrofala' århundrade.

Tanja Schult.
Tanja Schult.

Hon har särskilt intresserat sig för historiska minneskulturer, då med avseende på hur våldsamma händelser långt efter att de inträffat påverkar människors upplevelser och relationer, ibland på helt andra platser än där de ursprungligen tilldrog sig, och hur detta uttrycker sig i konsten. Förutom minneskulturen intresserar sig Schult för visuell och materiell kultur, offentlig konst, stadsplanering, arkitektur och landskapskonst.