Stockholms-Gillet är en ideell organisation som förutom att arrangera den årliga julmarknaden på Stortorget i Gamla stan även delar ut stipendier för att främja, stödja och belöna forskning som söker klarlägga förhållanden med anknytning till Stockholms bebyggelse och kulturella utveckling. 

Stipendierna kan sökas av såväl personer som institutioner. För att söka stipendier enligt ovan erfordras ingen särskild ansökningsblankett. Ansökan sker genom: 

  • Brev till Stockholms-Gillets kansli, Trångsund 2B, 111 29 Stockholm. Märk brevet "Stipendieansökan" 
  • E-post till intendenten@stockholmsgillet.se. Rubriken ska vara "Stipendieansökan" 

Motivera dina ansökan med egna ord, vad projektet syftar till och vad pengarna skall användas till. Ansökan skall vara inlämnad senast till 3:e juni och beslut om vilka som tilldelas årets stipendier tas i september. Stipendierna delas ut av Åldermannen vid Stockholms-Gillets ordinarie Höstgille i slutet av oktober.