Omslaget till World Literatures: Exploring the Cosmopolitan-Vernacular Exchange
Omslaget till World Literatures: Exploring the Cosmopolitan-Vernacular Exchange, utgiven vid Stockholm University Press.

Redaktörer är Stefan Helgesson, Annika Mörte Alling, Yvvone Lindqvist, Helena Wulf, och boken är utgiven vid förlaget Stockholm University Press. Från Institutionen för kultur och estetik medverkar Helena Bodin, professor i litteraturvetenskap.

Litteratur på ett dussin språk

I volymens 31 kapitel ryms litteratur på ett dussin språk och från fem kontinenter. Frågor som undersöks gäller bland annat hur det vernakulära har definierats historiskt, hur spänningen mellan det vernakulära och kosmopolitiska tar sig rumsliga och stilistiska uttryck i litterära berättelser, och hur litteraturens kosmopolitiska domäner inbegrips i lokala litterära sammanhang. Dessutom: Hur bryts dessa frågor mot genusaspekter? Vilka effekter kan översättningar få?

Boken finns i både tryckt och digital form.

Till publikationen på Stockholm University Press hemsida

Helena Bodin
Helena Bodin, professor i litteraturvetenskap vid Institutionen för kultur och estetik.

Bodin om Lindberg-Dovlettes berättelser

Helena Bodin skriver i sitt kapitel om haremen i Konstantinopel i den svenska författarinnan Elsa Lindberg-Dovlettes berättelser från början av 1900-talet. Deras estetiska värld (se Hayot 2012) präglas av det begränsade synfält och den brist på rörlighet som kännetecknade kvinnans situation under den osmanska eran. Men samtidigt gör dessa berättelser haremens avskilda miljöer, dit enbart kvinnor hade tillträde, tillgängliga för västliga läsare på deras olika vernakulära språk - inte bara på svenska, utan även i översättningar till finska, tyska, franska och nederländska. Elsa Lindberg-Dovlette hade 1902 gift sig med en persisk prins och diplomat, och därefter levde hon i hans harem i Konstantinopel och Monte Carlo.

Direktlänk till Bodins artikel

Om Världslitteratur-programmet

Forskningsprojektet om Världslitteraturer leds av Stefan Helgesson, professor i litteratur, vid Engelska institutionen på Stockholms universitet. Det samlar totalt 26 forskare – antropologer och litteraturvetare med eller utan språkinriktning – från en rad svenska universitet. 

Forskningsfrågorna i programmet kretsar kring översättning och litterär cirkulation, litteraturhistoria, migration, mångspråkighet och litteraturen som ”världs-skapande” aktivitet. En mängd olika världslitterära sammanhang och språkområden berörs – från Karibien till Kina, från Sydafrika till Sibirien, från Baltikum till Turkiet. Från Institutionen för kultur och estetik deltar Helena Bodin med ett delprojekt som rör litterära skildringar av Konstantinopel vid decennierna runt sekelskiftet 1900: ”Cosmopolitan longings and vernacular belongings. Constantinople in literary fin-de-siècle and high modernism”.

Till hemsidan för programmet. http://worldlit.se/