Frida Beckman, som börjar sin anställning som lektor i litteraturvetenskap vid Institutionen för kultur och estetik i januari 2018, beviljas anslag för projektet ”Paranoia och postsanningspolitik: mellan själv och system i amerikansk litteratur efter 1950”.

Annika Berg.
Annika Berg.

Anna Berg, lektor i idéhistoria, är en del av projektet ”Allmän rösträtt? Rösträttens begränsningar i Sverige efter 1921”, förlagt till Ekonomisk-historiska institutionen vid Stockholms universitet. Om Annika Bergs forskning.

Johanna Ethersson Pontara, lektor i musikvetenskap, är med i projektet ”Klassisk musik för en medialiserad värld: visuella och audiovisuella representationer av västerländsk konstmusik i det moderna mediesamhället”. Om Johanna Ethersson Pontaras forskning.

Jeff Werner. Foto: Eva Dalin
Jeff Werner. Foto: Eva Dalin

Jeff Werner, professor i konstvetenskap, tilldelas medel för sitt projekt ”Laddade bilder”. Om Jeff Werners forskning.

Läs mer på Vetenskapsrådets hemsida.