Disputerade 2007

Victoria Fareld har arbetat som biträdande lektor vid institutionen sedan 2012 (som då hette Institutionen för litteraturvetenskap och idéhistoria ).

Hon disputerade 2007 med avhandlingen "Att vara utom sig inom sig: Charles Taylor, erkännandet och Hegels aktualitet".

Deltar i tvärvetenskapligt forskningsprojekt

Just nu arbetar Fareld med frågor om historiemedvetande och minnesproduktion i Västeuropa sedan efterkrigstiden, i relation till föreställningar om skuld och ansvar. Hon deltar också i ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt där hon skriver om historieskrivning och tidslighet.