Anna Bortolozzi och Magdalena Holdar.
Anna Bortolozzi och Magdalena Holdar.

Ambassadörerna leder projekt inom sina ämnen vid institutionerna, Anna Bortolozzi och Magdalena Holdar ska utveckla ämnesanpassade undervisningsformer för möten med konst.

Bortolozzi och Holdar berättar:

”För Institutionen för kultur och estetik vill vi genom det pedagogiska ambassadörsprojektet utveckla instruktionsbaserad undervisning, med fokus på det direkta mötet med konstobjekt. Vi har båda två erfarenhet av ett sådant arbetssätt sedan tidigare, när vi undervisat vid institutioner i Italien och USA. Ambassadörskapet ger oss möjlighet att fördjupa oss ännu mer: att förankra metoden i pedagogisk forskning, dela erfarenheter med lärare från andra institutioner på Stockholms universitet och att initiera ett större samtal om pedagogik vid vår institution.

Att se konstobjekt som kunskapskälla är en utmaning

Konstvetenskapens huvudsakliga material är visuellt och rumsligt. Det omfattar uttryck såsom bilder, objekt, byggnader och miljöer. Medan de flesta studenter är vana vid att använda text för sin inlärning, behöver de stöd i utmaningen att förstå hur konstobjekt fungerar som kunskapskälla. Vilket slags kunskap kan dessa objekt generera? Hur påverkar objektens fysiska sammanhang vår förståelse och kunskap om dem? Vad innebär deras materialitet för vår förståelse och tolkning? Traditionell undervisning med föreläsningar och powerpoints eller textseminarier på campus kan enbart på ett teoretiskt plan besvara dessa frågor. Konstvetenskapens ämnesdidaktiska behov möts med andra ord inte upp i dessa undervisningsformer.

Utveckling av undervisningsmetoder och material

Vårt pedagogiska projekt syftar till att utveckla metoder och material som utgår från instruktionsbaserad undervisning, men med fokus på det direkta mötet med konstobjekt.  Det pedagogiska upplägget innebär studentengagemang genom gemensamma diskussioner och peer-samtal - ett slags samarbete kring utvecklandet av ett kritiskt tänkande kring materialet, och utforskandet av ett gemensamt, konstvetenskapligt språk för visuellt material. Seminarierna sker på plats i olika konstmiljöer: museer, historiska byggnader, och platser i det offentliga rummet. Projektets huvudsakliga mål är att kombinera begreppet "deliberate practice", medveten praktik, med en direkt upplevelse av konstverk och artefakter i det sammanhang inom vilka de existerar idag.

Hjälper lärare vid institutionen

Som pedagogiska ambassadörer stöttar Bortolozzi och Holdar också sina lärarkollegor inom alla ämnen vid institutionen praktiskt genom att bland annat leda pedagogiska diskussioner och arrangera lärardagar.

Läs mer om projektet med pedagogiska ambassadörer här.