Styrdokument

Organisationsplan

Här hittar du organisationsplanen för Institutionen för kultur och estetik. Dokumentet uppdateras kontinuerligt.

Verksamhetsplan

Här är planen för Institutionen för kultur och estetiks verksamhet.

Delegationsordning

Besluts- och delegationsordning för Humanistiska fakultetsnämndens verksamhetsområde med vidaredelegeringar för Institutionen för kultur och estetik

Uppdrag vid Institutionen för kultur och estetik

Här finns en förteckning över personerna med gemensamma ledningsuppdrag och personerna med ledningsuppdrag inom ämnena vid institutionen.

Protokoll från institutionsstyrelsen

Här publiceras protokoll från institutionsstyrelsen och från prefektens beslutssammanträden. Från och med den 1 oktober 2015 leds institutionen för kultur och estetik av en institutionsstyrelse. Mandatperioden för den nuvarande styrelsen sträcker sig fram till och med 31 december 2019.

Arbetsmiljöombud

Arbetsmiljöombuden är de anställdas företrädare i arbetsmiljöfrågor och de har till uppgift att värna om en god arbetsmiljö. På motsvarande sätt är studerandeskyddsombuden studenternas företrädare i arbetsmiljöfrågor.

Jämlikhet och likabehandling

Alla anställda och studenter ska behandlas lika och bemötas med respekt oavsett ålder, kön, etnisk tillhörighet, trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning eller funktionshinder.

Miljöarbete

Miljöarbetet på Institutionen för kultur och estetik bygger på kontinuerligt förbättringsarbete och att miljöhänsyn genomsyrar hela verksamheten.

Krisplan

Syftet med krisplanen är att skapa handlingsberedskap för en sammanhållen och tydlig krisledning och att utveckla rutiner för insatser vid allvarliga händelser.

Kontakt

Öppettider
Måndag-torsdag 07.30-20.00
Fredag 07.30-17.00
Lördag-söndag STÄNGT

Besöksadress
Institutionen för kultur och estetik
Frescativägen 22B-26
Stockholm

Postadress
Stockholms universitet
Institutionen för kultur och estetik
106 91 Stockholm

Fakturaadress
Stockholms universitet
Postbox 50741
202 70 Malmö

Referens 106

Faxnummer
08-16 14 07

Arkivfunktion
registrator.ike@su.se

Användbara kontaktuppgifter

Mitt universitet
Scheman

Kultur och estetik i sociala medierKultur och estetik på Facebook Kultur och estetik på Instagram Universitetet på Linkedin Kultur och estetik på Twitter Universitetet på YouTube