Om du känner att du som student eller anställd blir orättvist behandlad, diskriminerad eller utsatt för trakasserier ska du vända dig till institutionens kontaktpersoner för likabehandling, prefekt eller till Stockholms universitets jämlikhetssamordnare som bland annat utreder trakasserier och diskriminering av studenter, anställda och sökande, enligt Diskrimineringslagen.

Likabehandlingsplan vid Institutionen för kultur och estetik (61 Kb)

Handläggningsordning vid trakasserier och diskriminering, IKE, studenter (314 Kb)

Handläggningsordning vid trakasserier och diskriminering, IKE, studenter, kontaktlista (274 Kb)

Handläggningsordning vid trakasserier och diskriminering, IKE, anställda och chefer (313 Kb)

Handläggningsordning vid trakasserier och diskriminering, IKE, anställda,chefer, kontaktlista (274 Kb)

Kontaktuppgifter, prefekt

Inga Sanner
Rum 204
Tel. 08-16 22 37
E-post: inga.sanner@idehist.su.se

Kontaktuppgifter, jämlikhetssamordnare Stockholms universitet

Christian Edling
Besöksadress: Studenthuset, Universitetsvägen 2 B
Telefon: 08-16 25 59
E-post: jamlikhet@su.se

Kontaktuppgifter, likabehandlingsombud för institutionen

Alexandra Svensson Thorsman, kontvetenskap, sammankallande
Rum: 348
Telefon: 08-16 15 46
E-post: alexandra.svensson@su.se

Staffan Bergwik, idéhistoria
Telefon: 08-16 35 63      
E-post: staffan.bergwik@idehist.su.se

Hilda Jakobsson, litteraturvetenskap
Telefon: 08-16 70 05      
E-post: hilda.jakobsson@littvet.su.se

Héléne Ohlsson, teatervetenskap
Telefon: 08-16 15 45      
E-post: helene.ohlsson@teater.su.se

Erik Wallrup, musikvetenskap
Telefon: 08-16 19 51      
E-post: erik.wallrup@music.su.se