Det handlar om allt från den enskilt drabbade personen till hela Institutionen för kultur och estetik.