Protokoll från institutionsstyrelsens möten publiceras längst ner på sidan.

Kallelse med dagordning och bilagor skickas ut till ledamöterna en vecka innan mötet. Då ska ärenden med eventuella underlag ha inkommit till sekreteraren och prefekten.

Sammanträdesdatum för institutionsstyrelsen, VT 2018

 • 17 januari
 • 21 februari
 • 18 april
 • 13 juni

I styrelsen ingår:

 • Inga Sanner (prefekt)
 • Peter Gillgren (stf prefekt)
 • Maria Andersson, litteraturvetenskap
 • Anna Dahlgren, konstvetenskap
 • Jacob Derkert-Rosenberg, musikvetenskap
 • Karin Dirke, idéhistoria
 • Malin Hedlin Hayden, konstvetenskap
 • Boel Hackman, litteraturvetenskap
 • Ingemar Haag, litteraturvetenskap
 • Meike Wagner, teatervetenskap
 • Emma Lennström, TA-personal
 • Torbjörn Wilson, TA-personal
 • Doktorandrepresentant
 • Studentrepresentant

Gruppsuppleanter lärare/forskare

(inträder i följande ordning)

 • Barbro Sigfridsson, teatervetenskap
 • Catharina Nolin, konstvetenskap
 • Dirk Gindt, teatervetenskap

Gruppsuppleant TA-personal

 • Joanna Bong Lindström, TA-personal