Höstterminen 2019

Gemensamma funktioner

Boel Hackman, prefekt  
Peter Gillgren, ställföreträdande prefekt     
Rikard Hoogland, biträdande prefekt

Tiina Rosenberg, forskningssamordnare  
Barbro Sigfridsson, samordnande studierektor för utbildning på grund och avancerad nivå (uga)  

Ledningsuppdrag inom ämnena

Idéhistoria

Karin Dirke, ämnesansvarig
Staffan Bergwik, ansvarig för forskning
Elisabeth Mansén, studierektor för ufo  
Thord Silverbark, studierektor för uga

Konstvetenskap

Catharina Nolin, ämnesansvarig
Mårten Snickare, ansvarig för forskning
Mårten Snickare, studierektor för ufo
Andrea Kollnitz, pedagogisk studierektor för uga
Fredrik Krohn Andersson, studierektor för uga
Robin McGinley, ansvarig för curatorutbildningen
Fredrik Krohn Andersson, ansvarig för kulturarvsstudier

Litteraturvetenskap

Ingemar Haag, ämnesansvarig  
Anna Cullhed, ansvarig för forskning   
Elina Druker, studierektor för ufo     
Per Anders Wiktorsson, studierektor för uga  
Maria Andersson, studierektor för lärarutbildningen    

Musikvetenskap

Joakim Tillman, ämnesansvarig
Joakim Tillman, ansvarig för forskning  
Johanna Ethnersson Pontara, studierektor för ufo  
Jacob Derkert-Rosenberg, studierektor för uga  

Teatervetenskap

Meike Wagner, ämnesansvarig
Dirk Gindt, ansvarig för forskning   
Lena Hammergren, studierektor för ufo    
Barbro Sigfridsson, studierektor för uga