Höstterminen 2020

Gemensamma funktioner

Boel Hackman, prefekt  
Peter Gillgren, ställföreträdande prefekt     
Rikard Hoogland, biträdande prefekt

Tiina Rosenberg, forskningssamordnare
Victoria Fareld, samordnande studierektor för forskarutbildningen  
Nina Engholm, samordnande studierektor för utbildning på grund- och avancerad nivå  

Ledningsuppdrag inom ämnena

Idéhistoria

Karin Dirke, ämnesansvarig
Staffan Bergwik, ansvarig för forskning
Victoria Fareld, studierektor för forskarutbildningen
Annika Berg, studierektor för utbildning på grund- och avancerad nivå

Konstvetenskap

Catharina Nolin, ämnesansvarig
Mårten Snickare, ansvarig för forskning
Mårten Snickare, sstudierektor för forskarutbildningen
Andrea Kollnitz, pedagogisk studierektor för utbildning på grund- och avancerad nivå
Nina Engholm, administativ studierektor för utbildning på grund- och avancerad nivå

Kulturarvsstudier

Fredrik Krohn Andersson, ämnesansvarig

Curating

Robin McGinley, ansvarig för masterprogrammet i curating

Litteraturvetenskap

Ingemar Haag, ämnesansvarig  
Anna Cullhed, ansvarig för forskning   
Elina Druker, studierektor för forskarutbildningen     
Per Anders Wiktorsson, studierektor för utbildning på grund- och avancerad nivå  
Maria Andersson, studierektor för lärarutbildningen    

Musikvetenskap

Joakim Tillman, ämnesansvarig
Joakim Tillman, ansvarig för forskning  
Johanna Ethnersson Pontara, studierektor för forskarutbildningen  
Jacob Derkert-Rosenberg, för utbildning på grund- och avancerad nivå

Teatervetenskap

Meike Wagner, ämnesansvarig
Dirk Gindt, ansvarig för forskning   
Lena Hammergren, studierektor för forskarutbildningen
Rebecca Brinch, pedagogisk studierektor för utbildning på grund- och avancerad nivå      
Barbro Sigfridsson, administrativ studierektor för utbildning på grund- och avancerad nivå