Idéhistoria

För frågor om idéhistorias böcker, kontakta Bosse Holmqvist: bosse.holmqvist@idehist.su.se

Litteraturvetenskap

För att söka fram böcker i litteraturvetenskap går du till bibliotekskatalogen: http://www.littvet.su.se/openbiblio/opac/

Låneregler

  • Endast anställda vid institutionen får låna böcker.
  • När man vill låna en bok, fyller man i en lånelapp, som man lägger i en röd sticka, vilken man i sin tur ställer in på bokens plats i hyllan.
  • Om man vill låna en utlånad bok, kan man direkt kontakta den som har lånat boken. Alternativt meddelar man den biblioteksansvarige om att man vill ställa sig i kö.
  • En återlämnad bok läggs i den stora gula lådan inne i biblioteket.
  • Ett lån kan behållas i högst ett år.

Se även bifogade dokument för biblioteksplan och vidare information.