Teatervetenskap

Dirk Gindt, professor i teatervetenskap, vid Institutionen för kultur och estetik.

Det kreativa samarbetet mellan modedesignern Giorgio Armani och teaterregissören Robert Wilson

Med en omarbetad version av artikeln "Creativity, Corporeality and Collaboration: Staging Fashion with Giorgio Armani and Robert Wilson", skriver professor i teatervetenskap Dirk Gindt och professor i konsthistoria John Potvin (Concordia University, Montreal) ett av kapitlen i den nyutkomna antologin Staging Fashion.

SOS Theatre Performance. Bildrättigheter: Turteatern.

"SOS! Theatre Save Our Souls" - Residens på Turteatern

Masterstudenter i performativa studier gör ett residens på Turteatern med projektet "SOS! Theatre Save Our Souls", med handledning av professor Meike Wagner. Projektet finns nu som nedladdningsbar broschyr på turteaterns hemsida.

Linn Hilda Lamberg

Teatervetenskap möter praktiken

Se teatervetaren Kim Skjoldager-Nielsens samtal med Linn Hilda Lamberg, konstnärlig ledare av O (tidigare Poste Restante) och doktorand vid Stockholms konstnärliga högskola. Detta är det första av en rad samtal mellan Teatervetenskapen vid Stockholms universitet och utövare där tanken är att styrka dialogen mellan teori och praktik.

Vårterminen 2021 förkortat i text mot blå bakgrund

Webbaserad undervisning vid Institutionen för kultur och estetik även i vår

Med anledning av covid-19 fortsätter Institutionen för kultur och estetik med webbaserad undervisning hela vårterminen 2021.

Bokstaven i i vitt på mörkblå bakgrund

Information till studenter och medarbetare om coronaviruset

Information om universitetets ställningstaganden, frågor och svar, och nyheter om forskning och annat relaterat till coronaviruset.

Så arbetar institutionen med jämlikhet och likabehandling

Om du känner att du som student eller anställd blir orättvist behandlad, diskriminerad eller utsatt för trakasserier ska du vända dig till institutionens kontaktpersoner för likabehandling, prefekt eller till Stockholms universitets jämlikhetssamordnare.