Vad innebär det att skriva ett vetenskapligt arbete? Hur handskas man med det praktiska hantverket och med erforderliga teoretiska redskap? Vad innebär problemformulering, kontextualisering, historisering, reflexivitet? Kursen utgår från studiet av teoretiska texter och avhandlingar. Examinering sker i seminarieform.

Läs mer i den digitala utbildningskatalogen.

Examinatorer, höstterminen 2019

Staffan Bergwik

Jens Eriksson