Särskilt fokus läggs också på metod: vilka historievetenskapliga problem och studier blir möjliga med ett kulturhistoriskt perspektiv? Hur gör vi när vi skriver kulturhistoria? Kursen behandlar såväl centrala begrepp som mening och materialitet, som aktuella forskningsteman som sinnes- och känslohistoria.

Läs mer i den digitala utbildningskatalogen.

Examinatorer, höstterminen 2019

Staffan Bergwik

Victoria Fareld