A beauty in search of knowledge. Av: R. Sayer and J. Bennett, New York Public Library, Digital Coll.
A beauty in search of knowledge. Av: R. Sayer and J. Bennett, New York Public Library, Digital Collections.

Denna kurs ges på avancerad nivå och diskuterar kunskapshistorias relation till forskningsområden som vetenskapshistoria och idéhistoria. Vilken roll har kunskapshistoria på ett bredare humanvetenskapligt fält? Vi utforskar även kunskapsbegreppets mångtydighet, både som historisk och analytisk kategori. Hur förhåller sig kunskap till begrepp som vetenskap, information, idéer, och hur har denna relation ändrats över tid?

Internationell inblick

Genom seminarieteman som ”kunskapsutövare”, ”kunskapsmedier”, och ”kunskap i rörelse och förändring” vill denna kurs ge inblick i problemställningar och perspektiv i internationell forskning såväl som färdigheter i att bedriva kunskapshistoriska studier.

Kursen fokuserar på perioden 1700–1950 och kombinerar läsning av historiskt källmaterial och forskningslitteratur.

Läs mer och länk till ansökan i vår digitala kurskatalog.

Övriga kurser i idéhistoria på avancerad nivå.

Examinator, vårterminen 2020

Karolina Enquist Källgren